karabach_slide
PPP_t3_slide
OdpowiedzianoscKarna_slide
KsztalceniePrawnikow_slide
WplywOfiar_slide
PPP_t1_slide
PPP_t2_slide
KRS_slide
Basics_slide
ConstitutionalCourt_slide

Wydawnictwo IWS stanowi integralną część Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Specjalizuje się w wydawaniu publikacji naukowych, w tym raportów oraz monografii przewidzianych w planie własnym jednostki. Teksty publikowane przez Wydawnictwo obejmują tematykę z zakresu nauk: społecznych i ekonomicznych (prawo, socjologia, pedagogika, ekonomia, nauki o zarządzaniu); humanistycznych (filozofia, historia), inżynieryjno-technicznych (automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja), ścisłych i przyrodniczych (informatyka).

Istnienie Wydawnictwa jest związane w głównej mierze z aktywnością badawczą pracowników Instytutu. Publikacje wydawane są najczęściej w języku polskim i angielskim. Wydawnictwo, dażąc do zapewnienia najwyższych standardów etycznych publikacji – IPU, stosuje zasady opublikowane przez Committee on Publication Ethics (COPE) w Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (https://publicationethics.org/resources/code-conduct).

Polecane

Aktualności

Gala podsumowująca „Konkurs na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną w zakresie nauk prawnych”

Miło nam poinformować, że organizowany przez Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości „Konkurs na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną w zakresie nauk prawnych” został zwieńczony uroczystą galą, która miała miejsce w ubiegły piątek w siedzibie IWS. Jesteśmy mile zaskoczeni liczbą zgłoszeń oraz wysokim i wyrównanym poziomem przesłanych prac.

Jubileuszowy rok 2018

Jubileuszowy rok 2018 – symbolizujący stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – jest dobrym momentem na przypomnienie, jak istotne dla państwa są instytucje wymiaru sprawiedliwości.

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości na liście wydawnictw naukowych

Z dumą pragniemy poinformować, że Instytut Wymiaru Sprawiedliwości znalazł się w wykazie wydawnictw naukowych, opublikowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oznacza to, że recenzowane monografie naukowe wydane przez IWS uzyskają 80 punktów.