COVID_slide
BledyMedyczne_slide
Atlas_slide
Kwiatkowski_slide
OgraniczeniaCOVID_slide
Trans_slide6
Sedziowie_slide5
SadyPowszechne_slide4
George_slide7
Odpowiedzialnosc_slide2
Granice_slide
Responsibil_slide3
karabach_slide
PPP_t3_slide
OdpowiedzianoscKarna_slide
KsztalceniePrawnikow_slide
WplywOfiar_slide
PPP_t1_slide
PPP_t2_slide

Wydawnictwo IWS stanowi integralną część Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Specjalizuje się w wydawaniu publikacji naukowych, w tym raportów oraz monografii przewidzianych w planie własnym jednostki. Teksty publikowane przez Wydawnictwo obejmują tematykę z zakresu nauk: społecznych i ekonomicznych (prawo, socjologia, pedagogika, ekonomia, nauki o zarządzaniu); humanistycznych (filozofia, historia), inżynieryjno-technicznych (automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja), ścisłych i przyrodniczych (informatyka).

Istnienie Wydawnictwa jest związane w głównej mierze z aktywnością badawczą pracowników Instytutu. Publikacje wydawane są najczęściej w języku polskim i angielskim. Wydawnictwo, dażąc do zapewnienia najwyższych standardów etycznych publikacji – IPU, stosuje zasady opublikowane przez Committee on Publication Ethics (COPE) w Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (https://publicationethics.org/resources/code-conduct).

Polecane

Aktualności

WIWS wspiera ciekawe inicjatywy – Młodzieżowy Dzień Miasta Żuromin

W dniu 25 lipca 2021 r. odbył się Młodzieżowy Dzień Miasta Żuromin. Zorganizowano go pod hasłem „Łączymy Pokolenia”. Jednym z organizatorów wydarzenia był Pan Radosław Suwiński – Członek Młodzieżowej Rady SprawiedliwościPrzedsięwzięcie  miało na celu aktywizację różnych grup społecznych zakładającą przede wszystkim współpracę oraz propagowanie wartości lokalnego patriotyzmu, wzajemnego szacunku i zrozumienia. Pozwoliło to młodym Mieszkańcom miasta poczuć więź ze swoim środowiskiem lokalnym, a także nakreślić możliwości rozwiązywania problemów z jakimi spotykają się Mieszkańcy miasta.

Wręczenie nagród – Konkurs na najlepsza pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych

W dniu 26 października 2020 r. w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcina Romanowskiego, odbyło się wręczenie nagród laureatom drugiej edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych. Podobnie jak w roku ubiegłym, nagrodzono prace z różnych dziedzin prawa. Uroczystość ze względu na obowiązujące ograniczenia odbyła się z udziałem jedynie laureatów, przy czym niestety dwoje z laureatów nie mogło uczestniczyć w wydarzeniu. Zachowano wymagane wymogi sanitarne, także te dotyczące limitu osób znajdujących się na sali.