Oddziaływanie prawa międzynarodowego na sądownictwo konstytucyjne w Polsce – perspektywa konstytucyjna

Tytuł: Oddziaływanie prawa międzynarodowego na sądownictwo konstytucyjne w Polsce – perspektywa konstytucyjna

Autor: Aleksandra Syryt

Format: 160x240mm

Stron: 350

Cena: 37 zł

Zapytaj o dostępność
Wypełnij formularz

Kategoria:

 

Praca imponuje rozmachem i szerokością ujęcia, zwłaszcza ze względu na dostrzeżenie kompletnego katalogu problemów związanych z kwestiami prawa międzynarodowego jako przedmiotu i wzorca kontroli w postępowaniu przed TK oraz oddziaływań standardów międzynarodowych na ustrój, organizację i procedurę postępowania TK. Publikacja zapełnia istotną lukę w dorobku doktryny prawa. Pod względem warsztatowym bardzo dojrzała, a źródłowo – niezwykle rzetelnie udokumentowana. Trzeba też podkreślić, że Autorka zachowuje samodzielność ocen, oraz że monografia nie jest pozbawiona waloru praktycznego, pokazując, gdzie znajdują się granice oddziaływania prawa międzynarodowego (i do pewnego stopnia także europejskiego) na funkcjonowanie i działalność orzeczniczą sądu konstytucyjnego.

Z recenzji dr. hab. Zbigniewa Cieślaka, prof. UKSW oraz dr. hab. Piotra Szymańca, prof. PWSZ w Wałbrzychu