Ustrój państwowy Republiki Górskiego Karabachu w Konstytucji z dnia 10 grudnia 2006 roku

Autor: Andrzej Pogłódek

Format: 160x240mm

Stron: 246

Kategoria: prawo publiczne

Cena:

SPIS TREŚCI

Kategoria:

 

Jedna z klasycznych definicji państwa stwierdza, że musi ono posiadać trzy cechy: ludność, terytorium oraz rząd. Stąd państwem nazywamy niezależną wspólnotę polityczną, posiadającą określone terytorium, rząd oraz zdolną do utrzymywania stosunków. […] w obszarze prawniczych badań ustrojowych można zauważyć zainteresowanie obszarem poradzieckim, nie pojawiła się jednak dotychczas praca poruszająca zagadnienia ustroju państwowego Republiki Górskiego Karabachu. Stąd podjęcie tego związane było z dążeniem do wypełnienia tej luki w rodzimej literaturze przedmiotu.

Dodatkowe informacje

Waga 0.6 kg