Mediacja w postępowaniu sądowym: wyniki badań aktowych i analiz statystycznych

129,00 

Redaktor: Justyna Włodarczyk-Madejska

Ilość stron: 383

Waga: 0,81 kg

 

SPIS TREŚCI

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 129,00 .

Kategoria:

 

Monografia składa się z trzech głównych części: teoretycznej, statystycznej i empirycznej, w których znajduje się 11 rozdziałów. Pierwsza część stanowi zarys dotychczasowej wiedzy o mediacji. Część druga została poświęcona przede wszystkim analizie danych zastanych, którymi były statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości. Z kolei część trzecia to analiza danych zgromadzonych w toku badania akt spraw sądowych.

Mimo że to kolejna na rynku naukowym książka o mediacji, to z pewnością jest to jedna z pierwszych publikacji, w której tak szerokiej analizie zostały poddane dane statystyczne i akta spraw sądowych. Staraliśmy się w niej odpowiedzieć na takie pytania badawcze, jak m.in.: 1) Jak wygląda mediacja w Polsce na tle innych, wybranych krajów Unii Europejskiej?; 2) Jaki jest statystyczny obraz mediacji w Polsce?; 3) Czy pandemia COVID-19 wpłynęła na kierowanie spraw do mediacji?; 4) Czy wszystkie sprawy mogą być kierowane do mediacji?; 5) Jakie są koszty, czas trwania i efektywność mediacji?; 6) Jakie są koszty i czas trwania postępowań sądowych, w których miało miejsce skierowanie na mediację i w których takiego skierowania nie było?

ZE WSTĘPU

Cała praca ma charakter systemowy – obejmuje – w zasadzie – cały system mediacji w Polsce, konfrontując go z regułami europejskimi i porównując z regulacjami wybranych państw europejskich. Czytelnik otrzymuje więc szeroką panoramę zagadnień dotyczących mediacji sądowych. […] Autorzy, oprócz przywołania różnorodnych badań, przedstawili wyniki własnych badań aktowych, przeprowadzonych do tego w bardzo nowatorski sposób. Z tego względu i w tym zakresie praca jest bardzo oryginalna. […] Autorzy omówili system mediacji w Polsce w perspektywie historycznej, wskazując na wprowadzenie i zmiany w regulacjach związanych z mediacjami w różnych gałęziach prawa. Sama zaś praca, w tym uwzględnione w niej badania, ma na celu otwarcie nowej perspektywy do dyskusji, tak na płaszczyźnie naukowej, jak i praktycznej. […] Podjęty temat jest ogromnie aktualny, a dobór problemów – interesujący. Książka jest ważna dla praktyków, teoretyków, a także parlamentarzystów i pracowników MS.

Z RECENZJI DR HAB. OLGI SITARZ, PROF. UŚ

Informacje dodatkowe

Waga 0,81 kg