Kryminologiczne aspekty bezdomności

45,00 

Autorka: Emilia Magdalena Truskolaska

Format: 160x240mm

Liczba stron: 274

 

SPIS TREŚCI

 

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni/Lowest price in the last 30 days: 45,00 .

Kategoria:

 

Opracowanie pt. „Kryminologiczne aspekty bezdomności” jest interesującą pozycją wśród literatury naukowej w obszarze szeroko rozumianej kryminologii. Szczegółowo opisano tu proces bezdomności, wskazano jej zakres, potencjalne przyczyny, skutki i propozycje zaradcze. Analizę przeprowadzono dwutorowo, badając aspekty bezdomności pod względem regulacji prawnych i relacji społecznych. Wyjątkowym walorem prezentowanej analizy jest jednak kierunek komparatystyczny, autorka dokonała bowiem prezentacji symptomatologii bezdomności w Polsce i Szwajcarii. Wszystko to oparte jest na własnych badaniach empirycznych zjawiska bezdomności. Nie ma wątpliwości, że opracowanie to będzie przydatne zarówno dla znacznej części osób wykonujących zawody prawnicze, jak i dla osób związanych z takimi obszarami, jak psychologia, pedagogika, psychiatria czy polityka społeczna etc.

DR HAB. MARCIN WIELEC

 

Publikacja jest nowatorskim opracowaniem dotyczącym związków zjawiska bezdomności z przestępczością. Autorka podjęła temat, który dotychczas badany był głównie w wymiarze socjologicznym. Zaprezentowane ujęcie – kryminologiczne – jest unikatowe i kompleksowe. Związki z przestępczością zostały potraktowane dwubiegunowo. Czyny zabronione są analizowane zarówno jako rezultat bezdomności, jak i jej determinant. Dużą wartością dysertacji jest kompleksowy charakter badań, obejmujący zarówno samą bezdomność jako fenomen społeczny, jak i postawy wobec tego zjawiska. Osiągnięte w pracy wyniki pozwoliły ponadto na zwrócenie uwagi na osoby bezdomne jako na ofiary przestępstw.

DR HAB. KRZYSZTOF WIAK, KUL

Informacje dodatkowe

Waga 0,6 kg