Europejski nakaz dochodzeniowy w praktyce sądowej i prokuratorskiej – ujawnione problemy i perspektywy rozwoju

68,00 

Autorki: Joanna Klimczak, Dominik Wzorek, Eleonora Zielińska

Format: 160x240mm

Liczba stron: 198

 

SPIS TREŚCI

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 68,00 .

Kategoria:

 

„Europejski nakaz dochodzeniowy (END) jest instytucją stosunkowo nową w polskiej przestrzeni prawnej. Przepisy ją regulujące w kodeksie postępowania karnego weszły w życie 8 lutego 2018 r. Przyjęcie tego rozwiązania miało za zadanie uprościć i przyspieszyć prowadzenie spraw karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. (…) Zasadniczym celem niniejszego projektu było zbadanie tego, jak END był stosowany w Polsce w pierwszych latach po jego wprowadzeniu do systemu naszego prawa. Zrozumienie jednak problemów prawnych pojawiających się przy stosowaniu tej instytucji wymagało przedstawienia uregulowania tej instytucji w prawie unijnym oraz przepisach polskiego kodeksu postępowania karnego, które zostały wprowadzone w ramach ich transpozycji. W związku z tym, opracowanie podzielono na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W pierwszej części – teoretycznej (rozdziały 1–3) – przedstawiono założenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/41/UE z 3 kwietnia 2014 r. w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych oraz nowe przepisy, głównie rozdziału 62c oraz 62d wprowadzone do k.p.k. przez ustawę z 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy – kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 201). (…) W części drugiej – praktycznej (rozdziały 4–7) – zaprezentowano wyniki pilotażowych badań empirycznych nad stosowaniem END-ów, które zostały przeprowadzone w 2020 r. przez autorów niniejszej publikacji”.

FRAGMENT WSTĘPU

Informacje dodatkowe

Waga 0,5 kg