Przestępstwa przeciwko dobrom kultury w międzynarodowym prawie karnym

65,00 

Autor: Marcin Rau

Format: 160x240mm

Liczba stron: 230

 

SPIS TREŚCI

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni/Lowest price in the last 30 days: 65,00 .

Kategoria:

 

Przestępczość przeciwko dobrom kultury jest zjawiskiem międzynarodowym, transgranicznym i ogólnoświatowym. Zapewnienie im ochrony nie jest możliwe bez włączenia do niej prawa karnego, które tylko w rozumieniu międzynarodowym jest w stanie przynieść zamierzony rezultat. Współczesna dyskusja dotycząca ochrony dziedzictwa kulturowego toczy się przede wszystkim na arenie międzynarodowej, dlatego niezbędne jest, aby uczestnicząc w niej, posługiwać się aparatem pojęciowym oraz kategoriami właściwymi dla dyskursu międzypaństwowego. Dopiero takie kompleksowe spojrzenie pozwoli dostrzec niedoskonałości obecnie obowiązującego stanu prawnego i umożliwi stworzenie nowych mechanizmów, jak również będzie stanowić asumpt do zbudowania nowej, długofalowej strategii działania w tym zakresie. Choć cała koncepcja książki dotyczy międzynarodowej karnoprawnej ochrony, to na gruncie prawa polskiego rzecz będzie sprowadzać się nie tylko do prawa karnego, ale także do ustrojowo-administracyjnego.

FRAGMENT WSTĘPU

Informacje dodatkowe

Waga 0,53 kg