System międzynarodowego i europejskiego prawa karnego a zwalczanie przestępczości i ochrona praw człowieka

129,00 

Redakcja: Anna Kantor-Kilian, Łukasz Mroczyński-Szmaj

Format: 160x240mm

Liczba stron: 462

 

SPIS TREŚCI

Brak w magazynie

Kategoria:

 

Niniejsza monografia łączy elementy kilku dyscyplin nauk społecznych: przede wszystkim nauk prawnych, ale także nauk o polityce i administracji, nauk o bezpieczeństwie czy nauk socjologicznych, co nadaje pracy rys wysoce interdyscyplinarny. Publikacja składa się z dwóch części: pierwszą stanowią trzy raporty, odzwierciedlające główną oś badań Autorów w ramach realizowanego projektu „System międzynarodowego i europejskiego prawa karnego a zwalczanie przestępczości i ochrona praw człowieka”, na drugą zaś składają się cztery, nieco mniej obszerne, lecz nie mniej istotne opracowania ekspercko-badawcze. Zarówno Autorzy raportów, jak i opracowań eksperckobadawczych poruszają wysoce interesujące i ważne zagadnienia z zakresu europejskiego i międzynarodowego systemu prawa karnego w kontekście zwalczania przestępczości i ochrony praw człowieka, wynikające w dużej mierze z autorskich, praktycznych doświadczeń zawodowych: w ramach instytucji Unii Europejskiej, wymiaru sprawiedliwości czy też administracji publicznej.
Opracowanie przeznaczone jest dla prawników praktyków, administratywistów oraz specjalistów z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa europejskiego, prawa karnego oraz wszystkich zainteresowanych tematyką międzynarodowego i europejskiego prawa karnego, zwalczania przestępczości i ochroną praw człowieka. Publikacja adresowana jest także do środowisk akademickich przedstawicieli nauk prawnych, nauk o polityce i administracji, nauk o bezpieczeństwie oraz nauk socjologicznych.

Informacje dodatkowe

Waga 0,93 kg