Kurator Sądowy – Zawód szczególnego ryzyka

33,00 

Autorki: Anna Janus-Dębska, Małgorzata Gronkiewicz-Ostaszewska

Format: 160x240mm

Liczba stron: 236

 

SPIS TREŚCI

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni/Lowest price in the last 30 days: 33,00 .

Kategoria:

 

Zawody niebezpieczne kojarzą się zazwyczaj z pracą żołnierza, zwłaszcza sapera, policjanta, strażaka, górnika czy strażnika więziennego. Mało kto jednak, z wyjątkiem wąskiej grupy specjalistów zajmujących się problematyką probacji oraz, rzecz jasna, samych zainteresowanych byłby skłonny zaliczyć do nich – pozornie spokojny, bezstresowy i nieryzykowny – zawód kuratora sądowego. Tymczasem jest to jedna z mniej bezpiecznych profesji, z czego opinia publiczna nie zdaje sobie sprawy. Brak świadomości społecznej odnośnie do dużego ryzyka związanego z wykonywaniem tego specyficznego zawodu wynika – przynajmniej po części – z bardzo małej liczby opublikowanych opracowań poświęconych tej istotnej kwestii […]. Doskonała znajomość materii omawianej w recenzowanej pracy wynika z faktu, że obie Autorki same wykonują zawód kuratora sądowego […].
Niezmiernie cennym walorem recenzowanej pracy jest jej rozbudowana warstwa empiryczna. Prezentowane są w niej rezultaty szeroko zakrojonego badania przy wykorzystaniu ankiety internetowej, które przygotowały i przeprowadziły Autorki. […] prof. dr hab. Andrzej Siemaszko (instytut wymiaru sprawiedliwości)

Informacje dodatkowe

Waga 0,53 kg