Gwarancje formalne i materialne wolności sumienia i religii

129,00 

redakcja naukowa: Paweł Sobczyk

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 129,00 .

Kategoria:

 

Publikację pod względem merytorycznym należy ocenić jako wartościowe opracowanie zawierające istotne analizy z zakresu prawa wyznaniowego. Na uwagę zasługuje opracowanie materiałów pod kątem przedmiotowym, z uwzględnieniem różnych aktów prawnych. Przekrojowe spojrzenie jest ważne z punktu widzenia celu, jaki przyświecał autorom.Dążyli oni do przygotowania spójnego opracowania mającego na celu wskazanie najpotrzebniejszych zmian w obszarze prawa wyznaniowego. Na polskim rynku brakuje materiałów tego rodzaju. Jak słusznie przytoczono w przedmowie, od wielu lat i w wielu różnych materiałach doktryny wskazywane są konieczne zmiany przepisów prawa wyznaniowego tak, aby były one spójne z Konstytucją RP i aktami prawa międzynarodowego w tym zakresie. Zebranie w jednej pozycji głosów doktryny należy uznać za kolejne działanie tego rodzaju, ale tym razem autorzy podjęli się pracy polegającej na odpowiedzi na konkretne pytania – te same dla każdego zagadnienia.

DR HAB. MARTA OSUCHOWSKA, PROF. UKSW

 

Przedstawiona do recenzji publikacja jest swego rodzaju podsumowaniem doktryny polskiego prawa wyznaniowego. Stanowi krytyczną ocenę aktualnego stanu prawnego w szczegółowych kwestiach wyznaniowych. Jednocześnie może ona być inspiracją nie tylko dla przeprowadzenia koniecznych zmian ustawodawczych, ale także dla wyznaczenia nowych kierunków badawczych dla polskiego prawa wyznaniowego. Publikacja może stanowić także cenną pomoc w procesie dydaktycznym, w nauczaniu prawa wyznaniowego w polskich uczelniach.

KS. DR HAB. PIOTR STECZKOWSKI, PROF. UR

 

Informacje dodatkowe

Waga 0,77 kg