Instytucja wyzysku w prawie cywilnym Perspektywa krajowa i prawnoporównawcza

22,00 

Autorzy: Jan Andrzejewski, Witold Borysiak, Aleksander Grebieniow, Jędrzej Kondek

Format: epub, mobi

 

SPIS TREŚCI

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni/Lowest price in the last 30 days: 22,00 .

Kategoria:

 

Instytucja wyzysku stanowiła od zawsze przedmiot gorących sporów o jej kształt i społeczne oddziaływanie. Wchodząca właśnie w życie, pierwsza od początku obowiązywania kodeksu cywilnego, nowelizacja jego art. 388 stanowi na to doskonały dowód. Jest też okazją do refleksji nad racjonalnością wyborów ustawodawcy. Autorzy proponują poszerzenie dyskusji dotyczącej instytucji wyzysku przez przedstawienie aktualnej oraz proponowanej regulacji na tle innych porządków prawnych oraz w ich wymiarze historycznym. Swoje wnioski przedstawiają w formie propozycji legislacyjnych.