Małżeństwo, dzieci, rodzina. Współczesne wyzwania w perspektywie prawnoporównawczej

31,00 

Redakcja: Grzegorz Blicharz, Maciej Delijewski

Format: 160x240mm

Liczba stron: 522

 

SPIS TREŚCI

 

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni/Lowest price in the last 30 days: 31,00 .

Kategoria:

 

Książka jest zbiorem analiz przedstawiających niepokojące trio zagadnień prawa rodzinnego z perspektywy prawa porównawczego. Autorzy, wszyscy będący ekspertami o międzynarodowej renomie w zakresie prawa rodzinnego, zgłębiają trzy odrębne tematy: naturę małżeństwa, seksualizację dzieci i przymusowe leczenie uzależnień. Książka jest bogata w treść i często zawiera konkretne propozycje reform legislacyjnych polskiego prawa. Zagraniczni autorzy w jasny i czytelny sposób komentują stan prawa krajowego poszczególnych państw, pozwalając czytelnikom porównać zarówno różnice prawne, jak i techniczne w traktowaniu trudnych kwestii z zakresu prawa rodzinnego.
prof. Teresa Stanton Collett, University of St. Thomas School of Law, USA

Książka dotyczy kilku ważkich zagadnień, które mają fundamentalne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania współczesnych rodzin i całych społeczeństw. W związku z tym wybór zagadnień będących przedmiotem rozważań pomieszczonych w książce uważam za niezwykle aktualny i godny uwagi. Przedstawiany tom jest zbiorem opracowań przygotowanych przez autorów reprezentujących różne ośrodki naukowe z Polski i zagranicy, co niewątpliwie należy docenić. Taki dobór autorów zapewnia różnorodność prezentowanych ocen dotyczących zagadnień określonych w kolejnych częściach książki i przedstawić je w aspekcie prawnoporównawczym.
dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL

Prezentowany tom zawiera interesujące i wielopłaszczyznowe rozważania na temat małżeństwa i rodziny. Odnaleźć w nim można twórcze, a zarazem krytyczne omówienie tytułowych zagadnień. W opracowaniu znalazły się ważne analizy prawa amerykańskiego dotyczące programów wobec osób trzecich np. wzmocnienie pozycji i edukacja osób postronnych, które powinny stanowić inspirację do opracowania systemowych programów w Polsce. Walor poznawczy mają opracowania dotyczące ochrony małżeństwa, utrzymania więzi rodzicielskich z dziećmi oraz promowania równouprawnienia.
dr hab. Andrzej Sakowicz, prof. UwB

Informacje dodatkowe

Waga 1,04 kg