Odpowiedzialność członków zarządu w razie niewypłacalności spółek kapitałowych w wybranych europejskich porządkach prawnych

39,00 

Redakcja: Konrad Osajda, Jacek Zębala

Format: 160x240mm

Liczba stron: 172

 

SPIS TREŚCI

 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 39,00 .

Kategoria:

 

Badania, których rezultaty przedstawia monografia, stanowią rozwinięcie prowadzonych już w polskiej doktrynie badań komparatystycznych dotyczących odpowiedzialności członków zarządów spółek prawa obcego za zobowiązania tych spółek na wypadek ich niewypłacalności. Mają jednak, w porównaniu z wcześniejszymi badaniami, nowatorski charakter. Po pierwsze, obejmują niektóre takie systemy prawne, które wcześniej nie były badane. Po drugie, w odniesieniu do badanego już wcześniej prawa niemieckiego, opracowanie zostało przygotowane zupełnie od nowa. Po trzecie, w odniesieniu do systemów prawnych analizowanych już wcześniej w polskiej literaturze przedmiotu, uwzględniają zmiany stanu prawnego, a także dostrzegane nowe problemy w doktrynie i judykaturze. Wydaje się zatem, że dzięki nim jeszcze pełniej można poznać panoramę rozwiązań normatywnych i praktyki różnych państw w zakresie ukształtowania instytucji umożliwiających, w różnym zakresie i w różnym trybie, pociągnięcie do odpowiedzialności za zobowiązania niewypłacalnych spółek członków ich zarządów. […]

Praca nie jest adresowana do polskiego ustawodawcy – nie zmierza ona do krytycznej oceny polskiej regulacji zagadnienia odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki na wypadek jej niewypłacalności z perspektywy zagranicznych porządków prawnych, choć niewątpliwie zawarty w niej materiał analityczny może do wniosków w tym zakresie doprowadzić. Rzecz ta została już bowiem w polskiej doktrynie poddana drobiazgowej analizie. Adresatem pracy są osoby rozważające założenie spółki prawa obcego, a także zajmujące się obsługą prawną transakcji z udziałem takich spółek oraz rozstrzyganiem sporów na tle odpowiedzialności członków organów takich spółek.

Konrad Osajda (fragment Wprowadzenia)

Informacje dodatkowe

Waga 0,45 kg