Prawna afirmacja godności dziecka. Analiza wybranych międzynarodowych, niemieckich i norweskich aspektów prawa do poszanowania tożsamości dziecka w przypadku pieczy zastępczej

16,00 

Autorka: Magdalena Korzekwa-Kaliszuk

Format: ebook

 

SPIS TREŚCI

Kategoria: