Nadzór prewencyjny

119,00 

autor: Agnieszka Gutkowska

liczba stron: 368

SPIS TREŚCI

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni/Lowest price in the last 30 days: 119,00 .

Kategoria:

 

Pracę oceniam bardzo wysoko z racji: rangi podjętego problemu, wnikliwego przedstawienia stanu prawnego i faktycznego nadzoru prewencyjnego, trafnej krytyki większości obowiązujących rozwiązań prawnych i praktyki ich stosowania, niezwykle wartościowych propozycji sposobu naprawy obecnej sytuacji w zakresie nadzoru prewencyjnego, pełnego uwzględnienia orzecznictwa sądowego i piśmiennictwa na ten temat, logicznego i zrozumiałego prowadzenia wywodów, wyjątkowej przydatności opracowania dla ustawodawcy i praktyków, wzorowo wykonanych badań praktyki […] i wnikliwej prezentacji ich wyników, a także mądrze przedstawionego podsumowania prac badawczych, pozwalającego przyjąć, że cel pracy został osiągnięty, tzn. Autor znalazł poszukiwany model, i że w tym właśnie leży wartość tego dzieła.

 

W pracy przeprowadzono rzetelną analizę prawną różnych środków o charakterze wolnościowym, de lege lata obecnych w polskim systemie, a których celem jest nadzorowanie funkcjonowania osób podlegających kontroli ze strony odpowiednich służb z powodu już popełnionego przestępstwa lub realnego ryzyka jego popeł- nienia w przyszłości. Nadzór ten trafnie rozważono z dwóch perspektyw – kontroli zachowania sprawowanej przez organy stojące na straży porządku publicznego (dozór elektroniczny, w tym elektroniczna kontrola miejsca pobytu realizowana jako środek zabezpieczający), a także […] stworzenia takich warunków, aby stopniowo codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie było coraz bardziej prawidłowe i bezpieczne (wybrane obowiązki probacyjne, nakładane na czas próby w ramach orzekanych środków probacyjnych i udzielanego przez kuratorów wsparcia, oraz wolnościowe środki zabezpieczające, takie jak terapia i terapia uzależnień).

Informacje dodatkowe

Waga 0,77 kg