Wyniki konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych

2021-11-09

 

W dniu 20 października odbyło się posiedzenie Kapituły „Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych”. Po długich obradach nagrody przyznano:

 

 

prace doktorskie:

1 miejsce: Dr Kamil Sorka

za pracę: „Veritatem esse quaerendam. Prawda w rzymskim procesie cywilnym”

2 miejsce: Dr Katarzyna Biczysko-Pudełko

za pracę: „Cywilnoprawna odpowiedzialność dostawcy usług cloud computing w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – wybrane problemy”

3 miejsce: Dr Jakub Mrożek

za pracę: „Kontrola i nadzór administracyjny w sądownictwie powszechnym”

 

prace habilitacyjne:

2 miejsce: Dr hab. Wioletta Witoszko

za pracę: „Ochrona trwałości zatrudniania funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych”

Gratulujemy zwycięzcom.

 

 

GALERIA