The right to privacy the view of young researchers

89,00 

Redakcja naukowa: Marcin Wielec, Bartłomiej Oręziak

Liczba stron: 189

Spis treści

Waga: 0,46 kg

Rok wydania: 2024

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni/Lowest price in the last 30 days: 89,00 .

Kategoria:

 

Poszczególne rozdziały publikacji wskazują na rolę, zakres oraz istotę prawa do prywatności w kontekście różnych gałęzi prawa, a ponadto na sposób interpretacji prawa do prywatności w różnych systemach prawnych. W książce wskazano ewolucję interpretacji prawa do prywatności oraz zakresu jego obowiązywania w

kontekście innych praw człowieka. Poruszona tematyka jest aktualnym tematem badawczym i z pewnością znajdzie zainteresowanie wśród badaczy zajmujących się analizą praw człowieka. Dokonane analizy powinny stać się przyczynkiem do pogłębionej dyskusji nad zakresem poszczególnych praw człowieka.

 

Z recenzji dr Katarzyny Pluty

 

Czytelnik nie będzie miał problemu ze zrozumieniem tego, co pragną zaprezentować autorzy tej anglojęzycznej publikacji. Są oni młodymi naukowcami, którzy posługują się językiem fachowym, lecz zrozumiałym. Są komunikatywni, widać, że zależy im na tym, aby nawiązać kontakt z odbiorcą i zostać przez niego zrozumianymi. Większość z nich wyraźnie podkreśla możliwość rozwoju przedstawianej problematyki. Wskazują oni, „co należałoby zrobićˮ, aby poprawić jakość ochrony prywatności. Chcieliby wypracować akceptowalną dla ustawodawcy i obywatela formę prawa do prywatności. Obecnie to problem trudny, nawet karkołomny. Czy wszystkie pomysły młodych naukowców nadają się do zrealizowania? Zapewne nie, ale ważne, że są, że je wypracowano. Już samo definiowanie prawa do prywatności jest wartościowe i różnorodne. Solidnie zbudowana baza pojęciowa jest dobrym punktem wyjścia.

 

Z recenzji dr. hab. Andrzeja Szymańskiego, prof. ucz.

Informacje dodatkowe

Waga 0,46 kg