Czy prawo musi pozostać bezradne?

39,00 

Autorzy: Barbara Bernfeld, Jacek Mazurkiewicz, Maria Zaporowska, Zofia Zaporowska

Format: 160×240mm

Liczba stron: 572

 

SPIS TREŚCI

Kategoria:

 

Książka dotyczy poważnego i społecznie doniosłego problemu, tj. przeciwdziałania środkami prawnymi uszkodzeniom płodu, które zbiorczo określa się mianem fetal alcohol spectrum disorders (FASD). Mają one wspólną etiologię – spożywanie alkoholu przez matki w okresie ciąży […]. Próba znalezienia i ukazania środków prawnych przeciwdziałania FASD jest znacząca nie tylko z moralnego, ale także ekonomicznego punktu widzenia. Jak bowiem pokazuje doświadczenie państw wysoko rozwiniętych, koszty opieki nad osobami dotkniętymi skutkami poalkoholowych uszkodzeń płodu są niebagatelne […]. Natomiast w warunkach dużo gorzej funkcjonującego, niedofinansowywanego systemu opieki zdrowotnej brak działań profilaktycznych i prewencyjnych będzie powodować – jak można przypuszczać – wzrost liczby przypadków FASD, a tym samym dużo większe trudności dla tego systemu […].

Praca podkreśla wieloaspektowość rozważań, które dotyczą przeciwdziałania FASD za pomocą narzędzi należących do różnych gałęzi prawa, z drugiej zaś aktualny ich charakter, odnoszący się do zgłoszonych niedawno propozycji zmian prawnych.

dr hab.  N. Prawnych Piotr Szymaniec (prof. PWSZ w Wałbrzychu)

 

Informacje dodatkowe

Waga 1,12 kg